ส่งข้อความ
Shenzhen Guihang Electronic Co., Ltd.
อ้างอิง
ผลิตภัณฑ์
Li I Battery
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบแท่งปริซึม
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน Hoverboard
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จรูปทรงกระบอก
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบไตรภาค
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
14500 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนพาวเวอร์สปอร์ต
แบตเตอรี่มอเตอร์ลิเธียมไอออน
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ATV
เซลล์แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 18650
แบตเตอรี่เก็บพลังงานแสงอาทิตย์
แบตเตอรี่เก็บพลังงานในบ้าน
เซลล์แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้